Written by Alexander L. Kielland

Number 1 in Løvdahl

Publisher: None
Pages: 137
Genre: Classics
Published: 1883-01-01
Original Language: Norwegian

Mensa rotunda, svarte lille Marius og døde. Sitatet er et av høydepunktene i historien om skolegutten som dør av for meget latin, og som kanskje er blitt den mest kjente av alle norske skolehistorier. Den er et oppgjør med den autoritære pugg, karakter og konkurranseskolen, med konfirmasjonspresset - med alt som forfatteren mente undergravde selvstendigheten og den frie tanke hos de unge.

Read in Norwegian
Rating: 3/5
Review: A true Norwegian classic. I have no idea why I didn’t give this more than three stars back when I read it – I seem to remember liking it more than that. Maybe I didn’t. In any case, I think everyone who went to school in the Stavanger area has been assigned this book at some point, and despite the star-rating of my former self, I’d still maintain that this is a book worth reading.